Tag Archive for teknolojik araştırmalar

Ülkelerin Teknoloji Yarışı

Günümüzde birçok ülke aslına bakılırsa rekabet içerisindedirler. Yeni çıkarılan
aletler diğer ülkeleri gaza getirmekte ve daha iyisini biz yapabiliriz diyerekten yeni arayışlara sürüklemektedir. Günümüzde teknoloji ülkeleri olan ABD, Çin, İngiltere, Japonya, Almanya ve daha sayamadığım ülkeler adeta yarış içerisindedirler. Ülkelerin birbiriyle yaptıkları bu rekabet teknolojinin sürekli gelişmesini sağlamaktadır. Yapılan arayışlar sonunda birçok buluş bulunmakta ve hayata geçirilmektedir. Aslında bu kötüye işarettir. Çünkü teknolojinin sürekli ilerlemesi insanın yaşama sınırını düşürmektedir. Bütün işlerimizi yaptığımız teknolojik aletler bizi hareketsiz bırakmakta ve bu da sağlıksız olduğu için erken yaşta ölümlere sebebiyet vermektedir. Üzücü olan şey ise Türkiye’nin bu ülkeler arasında peki olmamasıdır. Çünkü ülkemizde kullanılan birçok teknolojik alet ithal edilerek getirilmektedir. Bir gün bizimde ülkemizin bu ülkelerle yarışmasını görmek umarız hepimize kısmet olur.