Tag Archive for PHPMyAdmin 3.5.8 Açıkları

phpMyAdmin 3.5.8 and 4.0.0-RC2 – Multiple Vulnerabilities

phpMyAdmin 3.5.8 and 4.0.0-RC2 – Vergiyonunda genel açık bulunmuş olup, açık hakkındaki açıkamalar aşağıdaki şekilde. Read more