Tag Archive for internet

Teknoloji ve Bilimin Bağlantısı

Bilim geliştikçe beraberinde teknolojiyi de geliştirmektedir. Bilim ile teknoloji arasında doğru orantılı bir ilişkinin olduğunu söylemek elbette yanlış olmaz. Çünkü sürekli gelişen bilim, birçok bilinmeyen ve karanlık olan olaylara aydınlık getirmektedir. Geçmişte bilimin açıklayamayacağı birçok şey bugün günümüzde aydınlığa kavuşmuştur. Bu da bize bilimin geliştiğini göstermektedir. Bilim geliştikçe teknolojide gelişmektedir. Eski zamanlara göre şu an bilim çok daha gelişmiş haldedir. Gün geçtikçe de bu gelişim hızla devam edecektir. Çünkü her gün farklı bir konuya açıklık gelmektedir. Bu beraberinde teknolojiyi de sürüklemektedir. Teknoloji gelişmesini bilime borçludur. Her geçen gün yeni bir ürünle tanışıyoruz. Biz bunu teknolojiye dolayısıyla bilime borçluyuz.

Teknoloji ve Bilimin Bağlantısı

Bilim geliştikçe beraberinde teknolojiyi de geliştirmektedir. Bilim ile teknoloji arasında doğru orantılı bir ilişkinin olduğunu söylemek elbette yanlış olmaz. Çünkü sürekli gelişen bilim, birçok bilinmeyen ve karanlık olan olaylara aydınlık getirmektedir. Geçmişte bilimin açıklayamayacağı birçok şey bugün günümüzde aydınlığa kavuşmuştur. Bu da bize bilimin geliştiğini göstermektedir. Bilim geliştikçe teknolojide gelişmektedir. Eski zamanlara göre şu an bilim çok daha gelişmiş haldedir. Gün geçtikçe de bu gelişim hızla devam edecektir. Çünkü her gün farklı bir konuya açıklık gelmektedir. Bu beraberinde teknolojiyi de sürüklemektedir. Teknoloji gelişmesini bilime borçludur. Her geçen gün yeni bir ürünle tanışıyoruz. Biz bunu teknolojiye dolayısıyla bilime borçluyuz.

Her Yönüyle Yaşamımızdaki İnternet

İnsanlık tarihinin başlangıcından günümüze insanın merak anlayışı sayesinde birçok keşif ve icatlar gerçekleşmiştir. Her biri denenerek hayatımıza katılmış medeniyet kazandırmış ve hayat kalitesini yükseltmiştir. Fakat her ne kadar genel anlamda insanlığa katkısı olsa da bir yandan teknoloji, zarar getiren bir durum da olmuştur. Teknolojik gelişmelerle birlikte doğayı harap eden unsurlar da doğmuştur. Savaşlar, nükleer silahlar, atom bombaları, radyasyon yayan baz istasyonları gibi hayatımıza katılan yeni şeyler bu haraba en bariz unsurlardır. Diğer yandan ulaşımın yakıtı fosiller ile doğa kullanılırken, ortaya çıkan gazlar ve atıklar ile hava kirliliği de hayatımıza girmiştir. Sanayinin bilinçsizce ilerlemesi sağladığı onca imkân yanında olumsuzlar da getirir hale gelmiştir. İnsanlığın, bunları son evrelerinde fark etmiş olması yürek burksa da artık üretimde bu olumsuzlukların önüne geçmek için adımlar atılmaya başlanmıştır. Sanayideki filtre kullanımı artması gibi olumsuzluğa karşı alınan önlemlerin de teknoloji ile birlikte artması ve gelişmesi doğanın ve insanlığın lehine olacaktır.

Bir İletim Ağı: Web

Çağımızda, satış rekabeti, pazar ve tüketiciye sunulan ürünlerin merkezleri her geçen
gün daha da artmaktadır. Bu yüzden bir üretim merkezinin tüketicisine ulaşması daha da önem kazanmıştır. Sabit iş yerlerinin yanında bu ulaşımı sağlayacak ek seçeneklere ihtiyaç artmaktadır. Bu ek seçeneklerin önde gelen oluşumlarından biri ise herkesçe kabul edileceği gibi Web ortamıdır. Peki nasıl? Web, başlı başına yeterli olmadığı için bunun içerisinde üreticinin Web ortamındaki yeri de önemlidir. Yani Web ortamındaki yerin tasarımı. Bu tasarım sayesinde, üretici tüketicisi arası ulaşım rahatlıkla sağlanırken cezp edici tarafların da sunulması ile firma sektörünün önüne geçmek için adım atmaktadır. Üretici, hem satışını artırmakta hem de kendini tanıtmakta güvenilir ve kaliteli olduğu ölçüde ileri gitmektedir. İnternet sayesinde satış yapacakları alanlar, firmaları takip ve kontrol edebildiğinden bu yerden olabildiğine faydalanmaktadır. Kaliteli bir Web ortamı sağlandıktan sonra üretici ve tüketici arasında en önemli ağ oluşmuş demektir.

Teknolojinin Zararları!

Gün geçtikçe gelişen ve ilerleyen teknoloji beraberinde faydasıyla birlikte zararı da getirmektedir. Teknolojiye sadece bir yönden bakmamak gerekir. Teknolojinin çok büyük faydasını görüyoruz bu doğrudur. Peki ya zararını hiç düşündünüz mü ?
Teknolojik aletler yaydığı radyasyon sonucu insan hayatını olumsuz yönlerden etkilemektedir. Bu radyasyon insanın kanser olmasına neden olmaktadır. Hemen hemen  her gün saatlerce telefon görüşmesi yapıp günümüzün büyük çoğunluğunu bilgisayar başında geçiriyoruz. Bu bizim sağlığımızı çok büyük yönden etkiliyor. Hastalık dışında birçok organımız bu teknolojik aletler sayesinde bozulabiliyor. Bu aletleri mümkün olduğunca az kullanmalı ve dinlenirken kendimizde uzaklara koymamız sağlığımız açısında bize büyük fayda sağlayacaktır. Olaya sadece bir taraftan değil de iki taraftan da bakarsak bunun farkına varabiliriz.