Her Yönüyle Yaşamımızdaki İnternet

İnsanlık tarihinin başlangıcından günümüze insanın merak anlayışı sayesinde birçok keşif ve icatlar gerçekleşmiştir. Her biri denenerek hayatımıza katılmış medeniyet kazandırmış ve hayat kalitesini yükseltmiştir. Fakat her ne kadar genel anlamda insanlığa katkısı olsa da bir yandan teknoloji, zarar getiren bir durum da olmuştur. Teknolojik gelişmelerle birlikte doğayı harap eden unsurlar da doğmuştur. Savaşlar, nükleer silahlar, atom bombaları, radyasyon yayan baz istasyonları gibi hayatımıza katılan yeni şeyler bu haraba en bariz unsurlardır. Diğer yandan ulaşımın yakıtı fosiller ile doğa kullanılırken, ortaya çıkan gazlar ve atıklar ile hava kirliliği de hayatımıza girmiştir. Sanayinin bilinçsizce ilerlemesi sağladığı onca imkân yanında olumsuzlar da getirir hale gelmiştir. İnsanlığın, bunları son evrelerinde fark etmiş olması yürek burksa da artık üretimde bu olumsuzlukların önüne geçmek için adımlar atılmaya başlanmıştır. Sanayideki filtre kullanımı artması gibi olumsuzluğa karşı alınan önlemlerin de teknoloji ile birlikte artması ve gelişmesi doğanın ve insanlığın lehine olacaktır.

2 comments

  1. GezEglen dedi ki:

    Nasılki güç kontrol edilebildiğinde yararlı ise, teknoloji de aynı şekilde insan sağlığına önem verdiği ölçüde yararlıdır. Bunu dikkate almakta yarar var.

  2. halistürk dedi ki:

    Bu savaşları başlatanda bitirende gene bizler olduk insanoğlu.. İnterneti verimli kullananlardan oluruz inş.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir