Archive for 07 Haziran 2012

Web Bilgisi 2

İleri teknoloji ürünler gün geçtikçe yaygınlaşmakta ve her geçen gün bir yenisi piyasaya
sunulmaktadır. Hele ki bilgisayar donanım ve yazılımlarını, gün geçtikçe bir yenisini görmek mümkün hale geldi. .Günümüzde teknolojiyi takip etmek gerçekten çok zor oluyor. Yeni aldığınız bir bilgisayar donanımının eve gidinceye kadar bir yenisinin çıktığını öğreniyoruz. Donanım şirketleri önümüzdeki 20 yılın teknolojisinin şuan ellerinde bulunduğunu söylemekten çekinmiyor. Bilgisayar çeşitli fonksiyonları ile insan aklının henüz erişemediği hızla işlem yapmaktadır. Bilgisayar yazılımları bilişimin bir diğer parçasını oluşturmaktadır. Yazılım bilgisayar fonksiyonlarının matematiksel
işlemlerinden meydana gelmektedir. Yazılımlar konusunda dikkatli olmalı ve antivirüs denetiminden geçirmeden yüklememeliyiz. Bilgisayar güvenliği konusunda çok önemli olan antivirüs yazılımlarını yükleyelim. Sitemizde antivirüs tanıtımları olacaktır, lütfen dikkatlice okuyunuz.

Web Bilgileri

İnsanoğlu dünya üzerinde milyonlarca yıl yaşamaktadır. yaşadığı bu dönemde çeşitli çağlar içinde bulunmuştur. İlkel yaşamdan teknolojik çağa doğru bir geçiş. İnsan yaşamı boyunca hayat standardını geliştirmeye uğraşmıştır. Avlanmanın daha kolay yolları, ulaşım kolaylığı, haberleşmek ve benzeri çeşitli kollarda gelişimin yollarını araştırmıştır. Bundan bin yıl önce karanlığı aydınlatmanın yolu ateşten geçiyordu. Günümüzde elektriğin de icadıyla dünyamız karanlığı ampullerle aydınlatmıştır. Ulaşım olarak hala kullanılmakta olan hayvanlar şuan yerini arabalara uçaklara bırakmış durumda. Teknoloji sağlık yolunda da kendini ulaşılmaz görülen seviyelere taşımıştır. Geçmişte bir verem salgını dünyanın yarısından fazlasını tehdit edecek haldeyken günümüzde kanserin tedavisi bulunur halde. Bunun yanı sıra bilgisayar, telefon, pad gibi ileri teknoloji ürünleri çoğu insanın elinde bulunmaktadır. Bunların arasında bilgisayar çağımızın en büyük gelişmelerinden birisidir. Her geçen gün de yeni bir teknolojiyle uyanmamız hiç şaşırtıcı olmayacaktır.

Bilişim Teknolojileri Genel Bakışı

Bilişim Teknolojilerinin ortaya çıkmasının ve gelişmesinin dayandığı temeller vardır.
Bunlar ; Kuantum mekaniğinin , Enformasyon kuramının , Moleküler
biyolojinin ,Oşinografinin , Ekolojinin , Uzay bilimlerinin oluşturduğu bütüne
dayanmaktadır. Bilişim teknolojilerini sadece bilgisayarla sınırlamak mümkün değildir. Çok
daha geniş bir yelpazeyi içine alan baçlıca Bilişim teknolojilerini şu şekilde sıralayabiliriz ;
– Televizyon ve radyo vericileri ile ilgili ürünler , telefon telgraf hat cihazları
– İzole edilmiş metal ve kablo mamulleri
– Elektronik supap ve tüp mamuller ile diğer elektronik parçalar
– Endüstriyel süreç araçları dışında , ölçme, kontrol, test , rota saptama gibi amaçlarla
kullanılan araç ve cihazların mamulleri
– Bilgisayar dahil , işyeri makine ve bilgi işlem ekipmanlarının kiralanması
– Firma ve bürolarda kullanılan bilgi işlem ve hesap makineleri
-Telekomünikasyon
– Makine ve elemanların toptan satışı ve tedariki

Bilişim Teknolojileri

Bilişim teknolojisi iletişim ve bilgisayar sistemleriyle bağlanabilen bilgi hizmetlerinin tamamı için kullanılan bir kavramdır. Bilişim teknolojileri kavramını sadece donanım ve yazılım olarak sınırlı tutamayız. Bilişim teknolojisinde 4 temel başlık bulunmaktadır. Yazılım, Hizmetler, Donanım, Ekipmanlar olmak üzere 4 adettir. Bilişim teknolojileri küresel devrim niteliğinde değişimlere neden olmaktadır. Hatta bu değişimler o kadar büyüktür ki bilişim teknolojisinde geride kalmış ülkelerin birinci, ikince ve üçüncü sınıf ülke şeklinde nitelendirilmesine sebep olmaktadır. Bilişim teknolojileri sayesinde bilgiler , içerikler istenilen noktalara geleneksel yollardan milyonlarla ifade edebilecek bir oranda daha hızlı ulaştırılabilmektedir. Bilişim teknolojileri ile toplumun tamamının değişmesi için içerik ve teknolojini bütünleşmesi gerekmektedir. Bilişim teknolojini altyapısı bilgisayardır ve diğer iletişim araçlarına dayanır . Bu teknolojiler aslında insan aklının yansımasından başka bir şey değildir.

Teknoloji Nedir?

İnsanların dünyada var olduğu günden beri doğa üzerinde bir üstünlük sağlamaya çalışmıştır ve bunu düşündüklerini hayatına geçirerek gerçeğe dönüştürmüştür. İşte bu gerçekliğe teknoloji diyoruz. Aslına bakıldığında teknolojiyi sadece makinelerden ibaret olduğunu düşünmek yanlıştır. Çünkü; teknoloji, insanın düşündüğünü bilime dökerek uygulamasıyla oluşturulmuş bir sanattır. Günümüzde ise sanayileşmenin en büyük silahı teknoloji üretebilmektir. Bu üretimi gerçekleştirmeyi başarabildiğiniz zaman, düşündüklerinizi tasarlayıp kullanabildiğinizde ticarette rakiplerinize üstünlük sağlamış olursunuz. Bu amaçla kendi teknolojinizi kendinizin üretmesi size büyük bir yarar sağlayacaktır. Ancak bu bilgilerin oluşturulması kimi zaman insanların yararına olsa da kimi zaman da zararları olmuştur. Bu etkilerden en büyüğü ise bu gelişmelerin ülkeler arasında yarattığı rekabettir. Teknoloji üretmekte olan ülkeler diğer ülkeler üzerinde ekonomik ve askeri yönden üstünlük sağlamak isteyecektir ki bu da istenmeyecek bir rekabet doğuracaktır. Bu rekabetlerin büyük sorunlar yaratmasını engellemek için teknolojiyi nasıl ve hangi yönde kullanacağımızı tam olarak bilmemiz gerekir.