Archive for 06 Haziran 2012

Bilişim Konusu

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile ön plana çıkan elektronik makineler vasıtası ile insanların teknolojik, finansal ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilginin bu vasıtalar ile aktarıldığı düzenli ve akla uygun şekilde işlenmesi ile oluşan bilime bilişim denmiştir. Başka bir anlatım ile insanoğlunun her alandaki bilgisinin iletişimini otomatik makinelerde iletmesini konu alan bilim dalıdır. Bu bilimin incelemeleri ile oluşturulan bilişim dünyası aslında bilgisayardan ve bilgisayar programlarının insanların ihtiyacına göre düzenlenmesiyle oluşturulmuştur. Günümüzün ve dünyanın şartlarında varlığımızı etkin bir şekilde sürdürebilmek için son bilgileri takip etmek gerekir. İşte bu takibi de en kolay bilişim dünyasına adım atmak ile sağlayabiliriz. Bilişim bilgi evreni ve teknoloji evreni arasında bir köprü görevi görür adeta. Bu köprü ile hem hayatımız daha kolaylaşmakta hem de daha hızlı öğrenip yaşamaktayız. Bu köprü artık insanoğlunun vazgeçilmezi olmuştur.

Bilişim Güvenliği

Güvenlik denince bilinen güvenlik çeşitleri, ülke savunması ve güvenliği, işletme güvenliği, ev güvenliği, bilişim sistemleri güvenliğidir. Geçmişten bugüne her ülke her toplum diğer toplumlara karşı kendi savunmasını sağlama arayışları içinde bulunmuştur. Bu ihtiyaçlar teknoloji gelişmesi ile dallanıp budaklanmıştır. Günümüzde her şirketin,her resmi ve gayri resmi kurumun bir güvenliği bulunmaktadır. Bu güvenlik hem fiziksel hem internet ortamı olarak belirlenmiştir. Ayrıca isteğe bağlı bir şekilde kişisel güvenlik ihtiyacı, açılan şirketler tarafından karşılanmaktadır. Yolsuzluklar ve kanunsuzluklara karşı devlet kurumlarından başka özel güvenlik şirketlerine başvurulur hale gelinmiştir. Kimi kuruluşlar devlete bağlı da olabilir. Teknolojik güvenlik konusuna gelecek olursak,

internet ortamındaki faliyetler farklı insanlar tarafından kanunsuzca baltalanabilir. Bu davranışlar hem bilgisayar programı hem direk insan yardımı ile önü kesilmektedir. Çoğu büyük şirketler internet sitelerinin güvenliği için bu gibi yollara başvurmuşlardır.

Bilişim Bilgileri

Teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişimde yararlanılan ve özellikle elektronik aletler aracılığıyla düzenli bir biçimde işlenmeyi öngören bilim. Bilişim kavramı, teknoloji ve bilginin birlikte kullanılarak üretilen sonuçlar olarak kısaca tanımlanabilir. Bilişimin birkaç yönü; bilgisayar yazılımı, bilgisayar donanımı, bilgisayar kullanıcısı ve bilgi toplumudur. Bilgisayar programcılığı ve günlük hayatımızın içerisine bilgisayar kullanmayı katmamız, bizlere yeni bir dünyanın kapılarını aralar. Bilişim dünyasının temelde bilgisayar ve bilgisayar yazılımlarının insanların ihtiyaçlarına göre düzenlendiği dünyadır. Bilişim bize bilgi dünyası ile teknoloji dünyası arasındaki bağlantıyı oluşturarak hayatımızı kolaylaştırır. Bilişim teknolojisi, bilginin toplanmasında, işlenmesinde, depolanmasında, ağlar aracılığıyla bir yerden bir yere iletilip kullanıcıların hizmetine sunulmasında kullanılan iletişim ve bilgisayarlar dâhil bütün teknolojileri kapsayan teknolojilerdir. Bilişim teknolojisi, iletişim ve bilgisayar sistemleriyle bağlanabilen bilgi hizmetlerinin tamamı için tanımlanan bir kavramdır. Yani bu kavramı yalnız bilgisayar donanım ve yazılımlarıyla sınırlı tutamayız.Bilişim bilgilerine  de katılıyorlar.